Hình ảnh Golden Tower

Liên hệ

Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Phú
Tầng 9, Golden Tower
Số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-8) 39 112 112
Fax: (+84-8) 39 112 012
E-Mail: goldentower140@gmail.com
Website: http://ngocphu.com.vn