Thông tin dự án

Golden Tower là một trong những công trình hiện đại thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, thiết kế xây dựng sàn dự ứng lực công nghệ cao theo tiêu chuẩn công nghệ Bắc Mỹ, độ chống đất đạt 7 độ richter.

Golden Tower là một tòa nhà hạng A hy vọng sẽ thu hút các công ty đa quốc gia đến và làm việc tại đây hoặc mở rộng việc kinh doanh tại Việt Nam, cũng như đã được các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến – đang thuê và đặt văn phòng trụ sở tại Golden Tower.

Hình ảnh Golden Tower 2

Bản đồ